AMСМ

ИСПИТНИ ЦЕНТРИ

Во АМСМ Испитните центри во Скопје и Битола се врши тестирање на теоретското знаење на кандидатите, како дел од постапката за добивање на возачка дозвола.

Пријавувањето можете да го направите и со пополнување на он-лајн пријава за полагање на возачки испит.

МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА
FIA
ARC
GMA
EuroRAP 
Euro NCap 
iRAP 
IRU Academy
CIK
ECMA