AMСМ

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, РЕГИСТРАЦИЈА, МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

Над 70.000 возила годишно се опслужуваат во трите станици за технички преглед и регистрација на АМСМ, лоцирани во Центар, Чаир и Велес.

Од нив 95% се возила на долгогодишни и лојални АМСМ клиенти, кои ја препознаваат квалитетната услуга и стручност на АМСМ Станици за технички преглед.

Членовите на АМСМ имаат 10% попуст во АМСМ Станиците за технички преглед.

МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА
FIA
ARC
GMA
EuroRAP 
Euro NCap 
iRAP 
IRU Academy
CIK
ECMA