Новости

Отворени НОВИ ПРИЈАВНИ МЕСТА на АМСМ Испитен Центар-Скопје

Во февруари, покрај постојните пријавни места на АМСМ Испитен Центар- Скопје, отворени се и две нови пријавни места во населбите Карпош и Автокоманда.

 

Сега пријавувањето на испитот за возач кој се состои од теоретски дел, прв практичен дел - полигон и втор практичен дел - градска, можете да го извршите на следните пријавни места на територијата на град Скопје:

 

Пријавно место

Адреса 

 

Контакт телефон 
 АМСМ Дирекција  ул. Митрополит Т. Гологанов бр.51  02/31-812-42
 Центар   ул. Никола Вапцаров бр.7а  02/32-173-97
 Чаир  ул. Лазо Трпоски бб  02/26-001-59
 Карпош  бул. Партизански одреди бр.80  02/55-113-98
 Аеродром  бул. Јане Сандански бр.80  02/32-138-20
 Автокоманда  ул. 16-та македонска бригада бр.40  02/55-174-36